Het doorvoeren van veranderingen.

U heeft nu een strategie? Dat is mooi. Voor u.

En uw medewerkers? Welk antwoord zouden zij geven op de vraag wat zij dagelijks merken van de laatste organisatieverandering? De (nieuwe) koers ook vertalen in operationele plannen en ze op de werkvloer geïmplementeerd krijgen is een kunst op zich. Meer dan 70% van alle veranderingen worden niet succesvol en niet met blijvend effect doorgevoerd in de praktijk van alledag. De belangrijkste oorzaken?

  • Het verbeter- of veranderproject heeft geen herkenbare aansluiting met de visie, strategie en cultuur van de organisatie
  • Doelstellingen blijven te abstract. Er wordt te weinig ruimte geboden om te experimenten met (kleine) tussenstappen.
  • Medewerkers en het middenkader worden onvoldoende betrokken bij het probleem en bij de voorgenomen oplossing

Bij sommige projecten is het doel concrete realisatie van besparingen en/of realisatie  van productie of omzetverhoging.  Bij andere projecten wordt een praktische bijdrage aan beleidsmatige onderwerpen met lange termijn effecten geleverd.

Als voorbeelden van thema’s bij een verandertraject kunt u denken aan:

  • Het doorvoeren van een systematiek van continue verbeteren, gericht op optimalisatie van ketenprocessen
  • Het verkleinen van wachttijden/ werkvoorraden/wachtlijsten
  • De introductie en implementatie van nieuwe werkwijzen voor projectmanagement (bijvoorbeeld Het Nieuwe Organiseren)

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het implementeren van LEAN projecten. Ook voor uw eigen organisatie specifieke uitdagingen zijn wij graag uw sparring partner. Het is nu tijd voor actie!