Inzicht verkrijgen is een eerste voorwaarde om een probleem op te lossen. Vaak ontbreekt het aan een helder, beknopt en samenhangend overzicht van de relevante informatie. Het helpt om even afstand te nemen en vanuit een fris perspectief te kijken. Soms is het verzamelen en analyseren van informatie een doel op zich en in andere gevallen vormt het een essentieel onderdeel van een meer omvattende aanpak. Wij hebben een uitstekend track record voor fact-checking in allerhande organisaties.

De onderstaande thema’s komen vaak voor bij trajecten waar (eerst) inzicht nodig is:

  • Het bestuurbaar maken van processen door ontwikkeling en implementatie van visuele dashboards
  • Het inzichtelijk maken van capaciteit en planningsvraagstukken (werkdruk, bezetting en formatie)
  • Data analyse/kwantitatief onderzoek
  • Kwalitatief onderzoek
  • Quickscan verbeterpunten en aanbevelingen per afdeling (lijn en beleidsafdelingen)