Fyllotaxis betekent letterlijk 'bladstand'. Het is de manier waarop de zonnebloem zijn bladen schikt, namelijk in een spiraalvormig patroon, ook wel de 'gulden snede' genoemd. De zonnebloem staat voor focus, groei en ontwikkeling.

Oprichter van Fyllotaxis is Johan van Donkelaar. Na eerst bij verschillende consultancy firma's te hebben gewerkt, is hij in 2007 gestart met Fyllotaxis. Zijn theoretische achtergrond bestaat onder andere uit de Technische Bedrijfskunde en Arbeid & Organisatie psychologie. In verandertrajecten voor operationele verbeteringen worden veel praktische toepassingen vanuit LEAN ingezet. Voor tactische en strategische trajecten worden instrumenten voor trendverkenning en scenarioplanning  toegepast. Zijn ervaring met het begeleiden van organisaties in het doorvoeren van veranderingen bedraagt inmiddels ruim 15 jaar.

De visie van Fyllotaxis op organisaties en veranderingen:

Zonder reden geen beweging. Zonder visie geen richting. Zonder strategie geen koers. Zonder doel geen plan. Zonder uitvoering geen resultaat.

Om uw ambitie te realiseren, zullen alle elementen met elkaar een verbinding moeten vormen. Daarbij geeft uw visie of vergezicht de stip op de horizon aan. Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door hoe de organisatie is vormgegeven én door de mensen die in de organisatie werken.

Mijn drijfveer is concrete resultaten te behalen die bijdragen aan de realisatie van een lange termijn doel. ‘Doe je dagelijkse dingen op een efficiënte manier, zodat je tijd kan besteden aan het vormgeven van je toekomst’. Dat principe pas ik toe zowel in mijn persoonlijke leven als bij mijn opdrachtgevers.

Bij sommige trajecten wordt door Fyllotaxis samengewerkt met andere adviesbureaus. Ook zij voldoen aan sterke kwaliteitscriteria als 'kennis van zaken', 'transparantie' en het 'leveren van meerwaarde'

Fyllotaxis is aangesloten bij de volgende organisaties

  • Lid van de Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs (OOA)
  • Member of the Dutch Future Society (DFS)
  • Geregistreerd TMA professional (Talent Motivatie Analyse)