Team ontwikkeling/Team Development Coaching

Veel organisaties zijn op zoek naar andere vormen van samenwerking.  Oude hiërarchische structuren werken niet meer en men experimenteert met netwerkverbanden, organisch participerende vormen en met SCRUM/Agile teams. Het werken in teamverband wordt hierdoor een steeds belangrijkere competentie. Dat geldt ook voor het aansturen en inspireren van een (tijdelijk) team. Bij onze vorm van teamontwikkeling ligt de focus op leiderschap, complementaire kwaliteiten, interactie en vertrouwen.

Een eerste voorwaarde voor samenwerking is vertrouwen in elkaar, direct gevolgd door een veilig leerklimaat. Soms moet je elkaar eerst beter leren kennen, dient een (ondergronds) conflict bespreekbaar gemaakt te worden of moet een vertrouwenscrisis binnen het team opgelost worden.

Indien wenselijk en nuttig kan een team in haar 'natuurlijke omgeving' worden gecoacht (bijvoorbeeld in bestaande overlegvormen). Naast het verbeteren van de samenwerking kan ook direct gewerkt worden aan een concrete opgave, bijvoorbeeld besluitvorming over een specifiek onderwerp.

Om een maximaal praktisch rendement te behalen, kunnen we ook enkele dagdelen met u als leidinggevende meelopen. Vooraf stellen we vast wat uw doelen voor die dag zijn en achteraf krijgt u directe feedback en suggesties voor alternatieven. Het zogenaamde on-the-job coaching.