We vertalen de strategie en visie naar meetbare en voelbare effecten op de werkvloer. De routekaart naar resultaat. Nu worden uw ideeën echt concreet. De onderstaande voorbeelden zijn kenmerkend voor de vertaling van een visie naar uitvoerbare plannen:

  • Uitwerking strategische keuzes en nieuwe inrichting organisatie (blauwdruk van een nieuwe organisatie bij reorganiseren)
  • Ontwikkeling van KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren)
  • Implementatieplan
  • Actieplan